50 درصد تخفیف

C 1

5 میلیون تومان

 • اشتراک 12 ماه
 • راه اندازی سیستم نوبت دهی
 • ارائه پنل مدیریت
 • تبلیغات سطح دو در سایت کارواش تیکت
 • دامین اختصاصی به نام کارواش
 • آموزش اولیه پنل مدیریت
50 درصد تخفیف

C2

7 میلیون تومان

 • اشتراک 12 ماه
 • راه اندازی سیستم نوبت دهی
 • ارائه پنل مدیریت
 • تبلیغات سطح یک در سایت کارواش تیکت
 • اسلایدر شخصی برای آگهی کارواش
 • دامین اختصاصی به نام کارواش
 • آموزش اولیه پنل مدیریت
 • ایجاد سامانه پیامکی اختصاصی
 • پشتیبانی
50 درصد تخفیف

C3

9 میلیون تومان

 • اشتراک 12 ماه
 • راه اندازی سیستم نوبت دهی
 • دامین اختصاصی به نام کارواش
 • ارائه پنل مدیریت
 • تبلیغات سطح یک در سایت کارواش تیکت
 • بنر تبلیغاتی اختصاصی در سایت کارواش تیکت
 • کمپین تبلیغاتی سایت
 • کمپین تبلیغاتی اینستاگرام
 • اسلایدر شخصی برای آگهی کارواش
 • آموزش اولیه پنل مدیریت
 • سامانه پیامکی اختصاصی
 • پشتیبانی اختصاصی برای مدیر کارواش
 • ارائه آمار بازدید سایت نوبت دهی
 • سئو اختصاصی
 • بیمه سایت و امنیت دیتابیس کارواش

تمام پلن ها 50 درصد تخفیف تا عید